தொழில் செய்திகள்

 • உலகம் பருவநிலை மாற்றத்தின் சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், விவசாயத் தொழில் அதன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான நிலையான தீர்வுகளை நோக்கி அதிகளவில் பார்க்கிறது. அத்தகைய ஒரு தீர்வு BLDC நீர்மூழ்கி சோலார் பம்ப் ஆகும், இது பாரம்பரிய விவசாய முறைகளை விட மகத்தான நன்மைகளை வழங்குகிறது.

  2024-02-01

 • BLDC நீரில் மூழ்கக்கூடிய சோலார் பம்புகள் தொலைதூர மற்றும் கட்டம் இல்லாத இடங்களில் தண்ணீரை நிர்வகிக்கும் விதத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த விசையியக்கக் குழாய்கள் அவற்றின் தூரிகை இல்லாத DC மோட்டார்களை இயக்க சூரிய ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவை ஆழமான நிலத்தடி மூலங்களிலிருந்து தண்ணீரை பம்ப் செய்கின்றன.

  2023-12-08

 • DC தூரிகை இல்லாத சோலார் பம்புகள் மின்சாரம் குறைவாக இருக்கும் அல்லது இல்லாத பகுதிகளில் தண்ணீரை இறைப்பதற்கான ஒரு புதுமையான தீர்வாகும். இந்த பம்ப்கள் சூரிய சக்தியால் இயக்கப்படுகின்றன, இது சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றதாக மட்டுமல்லாமல் செலவு குறைந்ததாகவும் ஆக்குகிறது.

  2023-11-27

 • பிரஷ்லெஸ் டிசி சோலார் வாட்டர் பம்ப்கள் ஒரு புரட்சிகரமான தொழில்நுட்பமாகும், இது நாம் தண்ணீரை பம்ப் செய்யும் முறையை மாற்றுகிறது. இந்த பம்ப்கள் சோலார் பேனல்களில் இருந்து நேரடி மின்னோட்டம் (DC) சக்தியில் இயங்குகின்றன, அவை குறைந்த அல்லது மின்சாரம் இல்லாத பகுதிகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகின்றன.

  2023-11-16

 • மோட்டாரின் ஸ்டேட்டர் மற்றும் சர்க்யூட் போர்டு எபோக்சி பிசினுடன் பானை செய்யப்பட்டு, ரோட்டரிலிருந்து முற்றிலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது மோட்டார் வகை டிசி வாட்டர் டிசி பிரஷ்லெஸ் சோலார் பம்பை நீண்ட கால டைவிங் செய்வதால் ஏற்படும் கசிவு சிக்கலை தீர்க்கிறது, மேலும் நீருக்கடியில் முழுமையாக நிறுவ முடியும். நீர்ப்புகா

  2023-09-05

 • AC/DC நீர்மூழ்கிக் குழாய்கள் என்பது சூரிய ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி செயல்படும் சிறப்புப் பம்புகளாகும், மேலும் பொதுவாக நீர் வழங்கல் அல்லது நீர்ப்பாசன அமைப்புகளில் நீரில் மூழ்கக்கூடிய பயன்பாடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

  2023-06-25